Eerste consult

Deze wordt uitgevoerd door de tandarts-parodontoloog en duurt normaal gesproken één uur. Tijdens dit bezoek, waarbij u in een spreekkamer wordt ontvangen, wordt er in beeld gebracht wat het probleem is aan de hand van de hulpvraag van u en uw tandarts. Op basis daarvan wordt, mede aan de hand van een uitgebreide medische anamnese (vraaggesprek naar uw ziektegeschiedenis) en tandheelkundige geschiedenis, een klinisch onderzoek (parodontiumstatus) en een röntgenologisch onderzoek met kleurendia´s uitgevoerd. 


Meteen aansluitend wordt aan de hand van de gegevens uit het onderzoek aan u uitgelegd wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de behandelopties zijn en wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de ernst van de aandoening wordt door de tandarts-parodontoloog tijdens het eerste consult aan u aangegeven of en wat het aantal en de duur van de sessies van de (initiële) behandeling (IB) bij de mondhygiënist zal zijn om een maximale infectie controle te verkrijgen. Tevens wordt dan bepaald of een eventueel microbiologisch onderzoek van de bacteriën in uw mond nodig is.

Eventuele behandelingen die door de verwijzend tandarts moeten worden uitgevoerd worden in een schriftelijke correspondentie (evt. gecombineerd met een telefoongesprek) verzorgd door de tandarts-parodontoloog en naar de tandarts gestuurd, begeleid door een kopie van de parodontiumstatus en röntgenfoto's.