Herbeoordeling

Tijdens de herbeoordeling wordt het klinisch onderzoek en het maken van een parodontiumstatus herhaald. Op basis van die metingen wordt dan de mate van gezondheid/ontsteking (parodontitis) of infectie controle bepaald. Als er nog parodontitis gevonden wordt, komt dat omdat er nog tandplak en tandsteen boven en/of onder de tandvleesrand zit (in de verdiepte pockets).

Op basis van het behaalde niveau van infectie controle wordt door de tandarts-parodontoloog voorgesteld wat het te volgen beleid zal zijn; dat kan bijvoorbeeld zijn:
 

  • voortzetten behandeling bij de mondhygiënist; tandplak en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van een niet optimale infectie preventie (mondhygiëne). Het vervolg van de behandeling richt zich dan altijd eerst op het verbeteren daarvan. Een andere mogelijkheid is dat ondanks een goed verlopen behandeling en een goede mondhygiëne het behandelresultaat niet daarmee in overeenstemming is en daarmee onvoldoende. Dan kan besloten worden om de bacteriën in de mond te bekijken door middel van een bacteriologisch onderzoek. Aansluitend kan dan na een korte voortzetting van de behandeling deze worden ondersteund met antibiotica. Na enige tijd (meestal 3 maanden) volgt dan een nieuwe herbeoordeling.
  • consultatie specialismen voor niet parodontale problemen (zie ook "Samenwerking met andere specialisten").
  • parodontale chirurgie (flap-operatie); als er nog tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de mondhygiënist de erg diepe of moeilijk bereikbare pockets niet altijd volledig kan reinigen. Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen, is het nodig dat de tandarts-parodontoloog een operatieve behandeling uitvoert.
  • nazorg bij de mondhygiënist: dit kan variëren in 2 tot 4 maal bezoeken aan de Kliniek voor het continueren van het bereikte resultaat door begeleiding in de infectie controle.

Op basis van het overleg met u kan dan het vervolg behandelingsplan worden opgesteld. De tandarts-parodontoloog verzorgt de herbeoordelingbrief met kopie van de parodontiumstatus waarin het vervolg behandelingsplan staat vermeld aan de verwijzende tandarts.