Eerste consult

Deze wordt uitgevoerd door de tandarts-implantoloog en bedraagt normaal gesproken 30 tot 45 minuten. Tijdens dit bezoek, waarbij u in een aparte spreekkamer wordt ontvangen (zie Tour van de Kliniek), wordt er in beeld gebracht wat het probleem is aan de hand van de hulpvraag van u en de tandarts.

Op basis daarvan wordt, mede aan de hand van een uitgebreide medische anamnese en tandheelkundige geschiedenis, uw mond onderzocht en een röntgenologisch onderzoek met kleuren dia´s uitgevoerd. Meteen aansluitend wordt aan de hand van de gegevens uit het onderzoek uitgebreid aan u uitgelegd wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de behandelopties zijn. Naast de mogelijke implantaat gedragen oplossingen wordt ook gekeken naar de gezondheid van uw tandvlees, bestaande vullingen en/of kronen. Mochten daarbij problemen worden geconstateerd dan zullen daarvoor binnen het behandelingsplan, met het oog op het risico van het plaatsen van implantaten in een ongezonde mond, de noodzakelijke behandelingen worden opgenomen. Met name de gezondheid van uw tandvlees is essentieel voor een goed voorspelbare implantologische oplossing. Op basis van het volledige behandelingsplan zullen wij u zo goed mogelijk over het te verwachten behandelresultaat van de diverse opties informeren en een begroting van de kosten maken.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van het voorgestelde plan, eventueel overleg met de verwijzende tandarts en informatie benodigd van andere specialisten (klik hier voor "overleg met andere specialisten") kan na overleg besloten worden om een tweede afspraak te maken waarbij een definitieve beslissing genomen kan worden welk behandelingsplan te kiezen.

Checklist afspraak

Als binnen het behandelingsplan het plaatsen van de implantaten aan de orde is zal tijdens deze afspraak met u doorgenomen worden hoe de geplande operatie verwacht wordt te zullen verlopen. Verder worden de noodzakelijke recepten verstrekt en, indien nodig, afdrukken van het gebit genomen.

Meestal betreffen deze recepten een antibioticum om tijdens de behandeling extra bescherming te bieden tegen eventuele infectie, alsmede een desinfecterend spoelmiddel voor reiniging na de operatie en pijnstillers. Desgewenst kan ook een kalmerend middel worden voorgeschreven.

“Innovatieve
behandelingen door een
interdisciplinaire aanpak.”