Herstel van de kaakwal

Bij indicatie voor een dergelijke operatie is er te weinig bot om zonder meer een implantaat te kunnen plaatsen. In dat geval moet er eerst nieuw bot worden "gemaakt".


Hiervoor bestaan verschillende technieken die vaak gecombineerd worden toegepast:

  • het aanbrengen van kunstbot in combinatie met geconcentreerd bloedplasma
  • het transplanteren van eigen bot (soms in samenwerking met een kaakchirurg)
  • het gebruik van een biologische botvervanger met een bedekkende laag (membraan)

“Innovatieve
behandelingen door een
interdisciplinaire aanpak.”