Regelmatige nazorg

Als de behandeling is voltooid wordt 6 tot 12 maanden na het plaatsen van de kroon, brug of prothese een "nulmeting" gedaan. Deze meting dient als basis om het implantaat zorgvuldig te volgen in de tijd.

De meting bestaat uit het meten van de pockets gecombineerd met een röntgenfoto. Op deze manier wordt het implantaat jaarlijks gevolgd naast de regulieren controle bij uw tandarts.

“Innovatieve
behandelingen door een
interdisciplinaire aanpak.”