Operaties

Afhankelijk van de vorm van de kaak en de hoeveelheid beschikbaar bot op de plaats waar de implantaten geplaatst moeten worden, zijn er globaal drie mogelijke uitgangssituaties voor de behandeling:

  • De geplande lokatie heeft voldoende bot en er kan direct worden geïmplanteerd.
  • Er is niet voldoende bot aanwezig: plaatsen van de implantaten is wel mogelijk in combinatie met het opbouwen van bot op de gewenste plaatsen.
  • Het botvolume is zo laag dat er eerst een aparte bot-opbouwende ingreep moet worden uitgevoerd en de implantaten kunnen dan pas 6 à 9 maanden later worden geplaatst.
     

Afhankelijk van uw uitgangssituatie wordt een afspraak gemaakt voor het herstel van de kaakwal (indien nodig) en/of het feitelijke plaatsen van de implantaten.

“Innovatieve
behandelingen door een
interdisciplinaire aanpak.”