Osseointegratie

Als een eigen tand of kies verloren is gegaan of er nooit is geweest, bestaat de mogelijkheid om een implantaat in het bot van de kaak te plaatsen. Het bot groeit vast tegen het implantaat aan (osseointegratie).

“Impantologische
 oplossingen door
een interdisciplinaire
aanpak.”