Samenwerking met andere specialisten

In een meerdere gevallen blijken er zoveel haken en ogen aan een behandeling te zitten, dat intercollegiaal overleg gewenst is. Dit overleg noemen wij binnen de kliniek een Interdisciplinair Overleg, en vindt eens in de maand plaats.

Hierbij zullen restauratief tandartsen, orthodontisten, endodontologen, parodontologen, implantologen en tandtechnici zich over dezelfde casus buigen en samen behandelplannen opstellen waarmee de vraag van de patiënt op het gebied van comfort en esthetiek centraal staat.


Mocht u vantevoren al aan zien komen dat het om een ingewikkelde casus handelt, waarbij de expertise van diverse disciplines nodig blijkt, dan is het mogelijk om gegevens van deze patienten naar dit teamoverleg te sturen ( www.aldentis.org). Na het verkrijgen van een password en login kunt u dan uw advies aanvragen. Voorlopig zullen de patientgegevens en vraagstelling het beste per mail door u kunnen worden aangeleverd. De medewerkers van het IDO zullen u dan laten weten voor welke "besprekingsdatum" de patient ingeplanned wordt.

“specialistische
 oplossingen door een
 interdisciplinaire aanpak.”